ZAIKABEM-PARITANY 2017 (LA ROCHE-SUR-YON)

ZAIKABE Faritany Afovoany Andrefana
(Athis-Fanantenana, Paris, Poitiers, Nantes, Rennes, Tours)
Asabotsy 16 sy Alahady 17 Septambra 2017
Ecole Les Etablières
Route de Nantes, Rond-point Bernard Palissy
85015 La Roche-sur-Yon
Lohahevitra :
Ny hazofijalian’i Kristy
« Fa ninia tsy nahafantatra zavatra hafa teo
aminareo aho, afa-tsy Jesoa Kristy, dia Izy
voahombo tamin’ny hazofijaliana »
1Korintiana 2.2
Fandaharam-potoana :