Litorjia

ALAHADY 18 MARS 2018 ALAHADY FAHA DIMY AMIN’NY KAREMY FIVORIAM-BEN’NY MPANDRAY NY FANASAN’NY TOMPO   Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Aza manadino hanao soa sy hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra (Heb.13 :16)