Litorjia

ALAHADY 24 JIONA 2018 ALAHADY FAHA EFATRA MANARAKA NY TRINITE   Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Aza manadino hanao soa sy hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra (Heb.13 :16)