Litorjia

ALAHADY 18 FEBROARY 2018
ALAHADY VOALOHANY AMIN’NY KAREMY
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Aza manadino hanao soa sy hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra
(Heb.13 :16)

 

LITORJIA 18 02 2018 Mpiangona