Litorjia

ALAHADY 08 JOLAY 2018
ALAHADY FAHA ENINA MANARAKA NY TRINITE
ASA SY FAMPAHEREZANA

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Aza manadino hanao soa sy hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra
(Heb.13 :16)

 

LITORJIA 08 07 2018 Mpiangona