Mana isan’andro – Talata 21 Jolay 2015

      1. Mana_21072015

EZEKIELA 48. 1-14 F. 6
Andriamanitra Mpandamina Hendry

Ny anjaran’ny vahoaka Israely.

Efa voafaritra izay sisin-tanin’i Israely, ary ny foko rehetra nandray ny lovany avy. Tahaka ny misy hitsiny misandrahaka hatrany amin’ny mediteranea, mihoatra an’i Jordana hatrany eofrata araka ny fampanantenan’Andriamanitra efa tanteraka. (Eksodosy 23. 31; Josoa 1. 4). Rehefa atao ny fampitahana dia hita ny fahasarotan’ny famaritana nataon’i Josoa sy ny irany (Josoa 18) kanefa dia mahagaga fa tsotra rehefa avy amin’Andriamanitra izany. Samy voafaritra sy mirindra tsara ny faritra tsirairay, tsy hisy fialonana na fanoherana (Josoa 17. 14). Mba tsy hisian’izany indrindra dia nohamafisin’Andriamanitra fa hahazo roa avy eny Josefa (13, Genesisy 48. 5), raha taloha nisafidy manokana izay ho anjarany Robena, Gada ary ny antsaky ny fokon’i Manase. Ankehitriny kosa efa miaraka amin’ireo rahalahany araka izay namaritan’ny Tompo ho azy ireo (4, 6). Tsy misy fizarazarana intsony eo amin’ny Joda sy ireo foko sisa efa tonga
iray ihany izy ireo ho amin’ny tany iray. Sitrak’i Jesoa Kristy sy Andriamanitra Ray ho « iray ihany izy rehetra » tahaka antsika ao Aminy (Salamo 133. 1)

Ny anjaran’Andriamanitra sy ny mpanompony.

Tsy adinon’ny Tompo ny mpisorona (10a) indrindra ireo nanompo azy tamin’ny fahatahorana (11-13). Hiavaka sy hanana ny fitoerany masina ny Tompo araka izay nambarany hoe « ary ny fitoerana masin’ny Jehovah no eo afoavoany » (10b). Toa ho fampatsiahivana fa Andriamanitra no antoka hahatanteraka ny fiadanana ho an’ny olony izay manandratra Azy eo amin’ny fiainany. Fiainam-baovao izao diavin’ny zanak’Israely izao dia ho toy izany koa ho an’izay ao amin’ny Kristy (1 Korintianina 5. 7).