Ankizy

Cellule de prière

«  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany…  »       ( Heb 10 :25).

Vokatra 2019

VOKA-DEHIBE 2019  « … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. » (2 Timoty 1 :7) Sakafom-pirahalahiana hiarahana amin’ny : ANTOKO MPIHIRA HOSANA AMBOHIJATOVO FITIAVANA Asabotsy 05 oktobra 2019 @ 12 ora 30 Ecole Saint Charles ATHIS-MONS / 2 rue Geneviève Enthonioz-de Gaulle