Daholo be

Cellule de prière

« … Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo.  » (Romana 12 :11) Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo! Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!   Araka ny efa nambara tamintsika tamin’ny raharaham-piangonana dia hisy ny cellule de prière izay hotanterahina amin’ny alalan’ny ZOOM aky ny zoma […]

SEKOLIN’NY ANKOHONANA KRISTIANA

« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16). Ry havana ! Ho amintsika rehetra anie ny fahasovana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo ! Fifaliana ho an’ny Tompon’andraikitra ao amin’ny Sekolin’ny Ankohonana Kristiana (SVK-SLK-STK) ny mampandre antsika mpianakavin’ny finoana […]