Lehibe

Cellule de prière

«  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany…  »       ( Heb 10 :25).

Fiaraha-mivavaka isan’alahady

« Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany… » ( Heb 10 :25).