Cellule de prière

« … Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana » (Sal 100 : 2)

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo!

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!  

Araka ny efa nambara tamitsika tao amin’ny raharam-piangonana dia handray ny fiarahana mivavaka fanao isam-bolana eto anivon’ny FPMA ILE DE FRANCE isika eto amin’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana. 
Amin’ny alalan’ny fampitan-davitra (ZOOM) no hanatanterahatsika izany fotoana izany ny ZOMA 05 03 2021 ho avy izao, manomboka amin’ny 20h30.
 
Indro alefa amintsika mipaingotra ny litorjia. 
 
Indro ampitaina amintsika ihany koa ny rohy ahafahana manatrika ny fotoana, izany dia ny rohin’ny culte izay efa mahazatra antsika eto amin’ny Tafo ihany :  

1 – Amin’ny alalan’ny ZOOM

Miditra amin’ity rohy ity :

https://us02web.zoom.us/j/84368949516?pwd=NitHb2VWNjNCVStNTndVdzI1WEd3QT09

Raha sendra mangataka ID sy code secret izy :

ID de réunion : 843 6894 9516

Code secret : 441808 
 
2 – Amin’ny alalan’ny Conférence téléphonique

01 70 37 22 46 

ID de réunion : 843 6894 9516

Code secret : 441808
 
Mirary soa sy fitahian’ny Tompo ho antsika mianakavy. Ary aoka samy hitrotro am-bavaka izany fotoana izany ho voninahitr’Andriamanitra.
 

 Ny Mpitandrina sy ny Biraon’ny Tafo