Etudes Bibliques

Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo!
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!
Araka ny efa nambara tamintsika dia hisy ny fianarana sy fandinihana ny Soratra Masina isaky ny ZOMA voalohany sy fahatelo amin’ny volana.

Ny fotoana manaraka dia ny ZOMA 15 JOLAY 2022 ho avy izao manomboka amin’ny 20h30, ampitain-davitra amin’ny alalan’ny ZOOM.

Ity ny rohy hahafahana manatrika ny fotoana :
1 – Amin’ny alalan’ny ZOOM

TSINDRIO ETO (Cliquer sur ce lien)

Raha sendra mangataka ID sy code secret izy :
ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808

2 – Amin’ny alalan’ny Conférence téléphonique
01 70 37 22 46 
ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808

Mirary soa sy fitahian’ny Tompo ho antsika mianakavy.

Ny Mpitandrina sy ny Birao