Fampianarana STK

Araka ny efa nambara tamintsika dia hisy ny fampianarana ho an’ny Sampana Tanora Kristiana (STK) isaky ny tapabolana.

Ny fotoana manaraka dia ny ALAHADY 10 JOLAY 2022 ho avy izao manomboka amin’ny 14h45 ao amin’ny Église Saint-Denis, 8 Pl. de l’Église 91200 Athis-Mons