Fiaraha-mivavaka isan’alahady

«  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany…  »       ( Heb 10 :25).