Fiaraha-mivavaka isan’alahady (ZOOM)

«  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany…  »       ( Heb 10 :25).

Ireto avy ny fomba ahafahana manatrika ny fanompoam-pivavahana ampitain-davitra isakin’ny alahady :
==> Amin’ny alalan’ny ZOOM :
Raha ilaina :
ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808
==> Amin’ny alalan’ny Confcall :
01 70 37 22 46
ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808