Filazàna manjo

 

« Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako, dia ny. hanambara ny Filazantsara. »(Asa 20:24)

(Teny faneva tamin’ny fankalazana ny faha 20 taona nitandreman’ Pasteur  RANDRIAMANANTSOA Zozo ary ny faha 10 taona nitandremany tao amin’ny  Tafo Nice.)

 

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesan’ny fianakaviana sy ny mpianakavin’ny Finoana ao amin’ny Fpma-Nice  antsika vahoakan’ny FPMA fa nantsoin’ny Ray hody any aminy  androany 24 mai ny Mpanompony

Pasteur  RANDRIAMANANTSOA Zozo

Marihina fa androany 24 mai koa no daty nahaterahan’i Pasteur Zozo Randriamanantsoa

Mbola holazaina amintsika amin’ny fotoana mahamety azy ny fandaminana .

Eo am-piandrasana izany,  izany dia mangataka antsika mba samy hitondra sy hahatsiaro am-bavaka ny vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo ary ny Mpianakavin’ny Finoana ao amin’ny tafo Fpma-Nice  mba omen’ny Tompo ny Fampiononana Feno avy amin’ny Fanahy Masina ary mba hamenoinY koa ny banga vokatry ny fisarahana.

 Manonona ny Fiadanan’ny Tompo amintsika

Sam 30 Mars 2020 de 17h à 18h30

Culte national d’action de grâce.

Accessibles :

Via Navigateur ou Appli Smartphone – Radio Vatsy FPMA

https://radio.fpma.church

ou –

Radio Anjomara

https://fifohazana-fpma.org/index.php/radio-anjomara

 

VOIN-KAVA-MAHATRATRA FPMA Nice ..

 

——————————————————————————————————————

 

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Rtoa RASOLOFONIAINA Ando Nirina mivady , mpandray ny Fanasan’ny Tompo eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana dia namoy ny ray malalany RASOLOFONIAINA Jean Victorien,  ny asabotsy 09 May 2020 tany an-tanindrazana. Ny famangiana sy fampaherezana azy ireo dia ho tanterahana amin’ny fotoana maha mety araka ny fivoaran’ny toe-javatra eto amin’ny tany sy ny firenena

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy ireo sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesan’ny  Fédération Protestante de France antsika    vahoakan’Andriamanitra eo anivon’ny FPMA, fa nodimandry tamin’ny  12   aprily 2020 teo amin’ny faha 99  taonany , Pasteur Jacques MAURY izay Filohan’ny FPF tamin’ny taona 1977-1987.

Raha ny tantaran’ny FPMA  no jerena dia I Pasteur Jacques MAURY dia anisan’ny nanampy betsaka ny FPMA , ary izy tamin’ny naha Sécrétaire Général des Associations chrétiennes d’étudiants  dia nanatrika ny synoda voalohan’ny FPMA tamin’ny taona 1959, izay nahitana an’i Pasteur Daniel RALIBERA sy  Pasteur Victor RAKOTOARIMANANA, ary amin’izany synoda izany no  nahavofidy  an’Atoa . Michelson RAMANANKASINA Filoha voalohany ny FPMA.

Mangataka antsika hahatsiaro amin’ny fitondrana am-bavaka ny fiankavian’i Pasteur Jacques MAURY.

 Manonona ny Fiadanan’ny Tompo amintsika

 

Amin’ny anaran’ny birao foibe FPMA

Roland Ratiarison, filoha mpanampy

Site FPMA https://fpma.church

 

——————————————————————————————————————

 

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Rtoa RAKOTOFILIPO Helivololona na NENIVOLOLONA, mpandray ny Fanasan’ny Tompo,   eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana dia namoy ny zanany  malalany Tantely Hasina RAKOTOFILIPO 49 taona,  omaly Alatsinainy 30 Martsa 2020 tany an-tanindrazana. Ny famangiana sy fampaherezana azy sy ny ankohonany dia holazaina amintsika eto ihany.

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy ireo sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina

 

 

——————————————————————————————————————

 

« Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie ; pleurez avec ceux qui pleurent » (Romains 12 :15)

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » (Galates 6 :2).

Chers amis ! Que la grâce du Seigneur soit avec vous !

Nous sommes unis dans la foi et le service de Jésus Christ, Notre Seigneur et Chef de l’Église.

C’est avec tristesse mais dans la foi et l’Espérance de la résurrection des morts que nos frères et sœurs en Christ, Mr Christophe  et Mme Tahiana QUENEUILLE, diacre auprès de notre paroisse, nous font part du  décès de leur frère, beau-frère hier soir  Vendredi 20 Mars 2020 à l’hôpital Pitié-Salpêtrière.

Je vous invite à porter en prière toute la famille en cette période douloureuse qu’elle traverse actuellement.

Fraternellement en Christ

A Dieu seul la gloire.

LE PASTEUR