Filazàna manjo

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika  vahoakan’ny FPMA , fa noraisin’ny Tompo any aminy teo amin’ny faha 94 taonany , ny mpanompony 

Rtoa RAVAORISOA Hélène (Nenitoa Beby)                                               

Izay reny niteraka an’I Rtoa Nivo RABEFIERANA, Filohan’ny sampana Fifohazana ao Fpma-Poitiers sady  vadin’Atoa Lucien RABEFIERANA , Filohan’ny tafo FPMA-Potiers 

Mangataka antsika mba samy hahatsiaro am-bavaka azy mivady sy ny fianakaviana manontolo , mba  omen’ny Tompo ny Fampiononana Feno avy  amin’ny Fanahy Masina sy mba  hamenoinY  ny banga rehetra vokatry ny fisarahana. 

 “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka.” Isaia 46:4

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana anareo ny niantsoan’Andriamanitra ny mpanompony PASTEUR RAJOELISOLO RAYMOND LAIKERA 
ray niteraka an-dRASAMIZAFY Lanto sy Rondro izay samy Mpandray ny Fanasan’ny Tompo eto amin’ny FPMA NIce.
 
Mangataka anareo mba hitrotro am-bavaka ny fianakaviana.
 
Manonona ny fiadanan’ny Tompo aminareo.
 
Ny Mpitandrina Randriamanantsoa Zozo
Ny Filoha, Rakotomalala Bakoly