Filazàna manjo

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Atoa RANDRIANIRINA Lovasoa Claude, Mpiara-manompo, Mpikambana ao amin’ny Biraon’ny Sampana Lehilahy Kristiana, mpandray ny Fanasan’ny Tompo  eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana  dia namoy ny reniny Rtoa RAVAOARIMALALA Marie Angèle tany an-tanindrazana ny Alahady 04 Jolay 2021 lasa teo rehefa nivahiny 71 taona teto an-tany.

Ny famangiana sy fampaherezana ny Fianakaviana   dia ho tanterahana amin’ny fotoana  araka ny fandaminana avy amin’ny mana-manjo.

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka ny ankohonany manontolo na ny eto an-toerana na ny any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

Ny Filohan’ny Tafo RAFELIMANANA Ny Hanitrinisoa

 

 

——————————————————————————————————————–

 

 

« Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao…fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy » (Apok.14 :13).

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo !

  

Amin’ny maha-iray tampo antsika amin’ny finoana sy ny fanompoana an’i Jesoa Kristy Tompo sy Lohan’ny Fiangonana,

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty  no ampandrenesina sy ilazana amintsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FPMA Athis-Fanantenana, fa ny Mpanompony Andriamatoa Jean Arsène RAJAONA, Ray amandreny Filoha Mpanorina ny Fiangonantsika FPMA Athis-Fanantenana dia nantsoin’Andriamanitra Raintsika nody any Aminy ny Alatsinainy 05 Jolay 2021: Hoy ny vadiny Ramatoa RAJAONA Nina sy ny zanaka aman-jafiny

 .Ny famangiana sy fampaherezana ny fianakaviana dia ho tanterahana amin’ny fotoana maha mety azy araka ny fandaminana sy ny fivoaran’ny toe-javatra ara-pahasalamana eto amin’ny tany sy ny firenena

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy telo mianaka sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

Ny Filohan’ny Tafo Rtoa RAFELIMANANA Ny Hanitrinisoa