Filazàna manjo

Tantely amam bahona hono ny fiainana ka amin alahelo lehibe no hampilazanay fa nantsoin ny Ray hody any aminy ny zoky malalanay Harimanana Philippe Antoine ny 20 decembre 2020 tany Mali.
 
Ny razana dia ho entina mody any Madagasikara ary hande hanotrona ny fandevenana azy izahay ka tsy ho eto Paris raha tsy amin.19 janvier.
 
Alefanay ho an ny fianakavim be  kristianina eto Athis mons ity filazana ity.
 
 
Misaotra Pasitera ary mirary soa ho antsika rehetra samy ho tratry ny taona vaovao.
 
Famille RANIVOARISOA
07 82 49 24 94