Filazàna manjo

Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hampandrenasa anareo fa nodimandry andriamatoa 
 
RAZAFIMANANTSOA Charles
 
93 taona, rain’i Ramatoa Voahanginiriña Charlotte vadin’ny mpitandrina RANDRIAMANANTENA Théodore .
 
« Fa isika na maty, na velona dia ao amin’ny Tompo ihany  » (Rom 14 : 8)
 
 
Ny mpitandrina sy ny birao FPMA Yvelines-Fahazavana
Filazana manjo

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ry havana,

Betsaka amintsika no efa mahafantatra ny fodiamandrin’I RAMINO Paul, mpitandrina tao amin’ny FJKM Amparibe. Vitsy koa amintsika FPMA  no mahafantatra fa tena sakaizan’ny FPMA ny mpitandrina RAMINO Paul. Tsapa izany na amin’ny :

–          resaka ataony ary tsy hadinony ny niarahany niasa tamin’ny FPMA  tamin’ny alalan’ny fampaherezana ireo Tafo manodidina an’I Genève toa an’I FPMA Lyon  fony izy nianatra tany aminy  Institut oecuménique de Bossey Geneve.

–           hetsika ataony dia ny Famohany/fanomezana malalaka ny Fiangonana FJKM Amparibe Famonjena tamn’ny fanompoam-pivavahana natao hitondrana amim-bavaka ny  asan’ny FPMA taty Frantsa.

–          fanohanana ny FPMA nataony fony izy tao amin’ny FFPM.

Koa nilaozan-tsakaiza ny FPMA amin’izao nahalasan’I RAMINO Paul mpitandrina izao.

Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fianakaviany isika ary hisaotra ny Tompo tamin’ny nanomezany mpanompo toy ireny teto amin’ny FPMA.

Mirary soa ho anareo.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana anareo ny niantsoan’Andriamanitra ny mpanompony PASTEUR RAJOELISOLO RAYMOND LAIKERA 
ray niteraka an-dRASAMIZAFY Lanto sy Rondro izay samy Mpandray ny Fanasan’ny Tompo eto amin’ny FPMA NIce.
 
Mangataka anareo mba hitrotro am-bavaka ny fianakaviana.
 
Manonona ny fiadanan’ny Tompo aminareo.
 
Ny Mpitandrina Randriamanantsoa Zozo
Ny Filoha, Rakotomalala Bakoly