Filazàna manjo

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Rtoa ANDRIAMASIMANANA Holy, Mpiara-manompo, Mpikambana ao amin’ny Biraon’ny Sampana Iraisana Nasionaly SVK (gestionnaire), mpandray ny Fanasan’ny Tompo ary Mpampianatra Sekoly Alahady, eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana  dia namoy ny iray tampo aminy, anadahiny  Atoa ANDRIAMASIMANANA Hanitriniaina Rado anio alahady 11 aprily any an-tanindrazana.

Ny famangiana sy fampaherezana azy dia ho tanterahana amin’ny fotoana maha mety azy araka ny fandaminana sy ny fivoaran’ny toe-draharaha mifandraika amin’ny hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tany sy ny firenena misy antsika

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy sy ny fianakaviana ary ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

Ny Filohan’ny Tafo RAFELIMANANA Ny Hanitrinisoa

 

——————————————————————————————————-

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Rtoa Jacqueline RAJAONAH-RAHARINOSY sy ny zanaka aman-jafiny, Mpandray ny Fanasan’ny Tompo sy Mpikambana teo aloha tao amin’ny Biraon’ny  Sampana Sekoly Alahady, eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana hatramin’ny niorenan’ny Fiangonantsika dia namoy ny vady , ray, raibe malalany Itopokolahy RAHARINOSY Benjamin tamin’ny Alahady maraina 04 Avril 2021 teto France.

Ny famangiana sy fampaherezana ny fianakaviana dia ho tanterahana amin’ny fotoana maha mety azy araka ny fandaminana sy ny fivoaran’ny toe-javatra ara-pahasalamana eto amin’ny tany sy ny firenena

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy telo mianaka sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Ny Filohan’ny Tafo RAFELIMANANA Ny Hanitrinisoa

faire part V7