Filazàna manjo

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesan’i Pasteur Lydia sy  Jean RAVALITERA antsika vahoakan’ny FPMA , fa nodimandry

RAZANAKOLONA Mahefason Andrianirina,

 Izay Zokin’i Pasteur  Lydia RAVALITERA

 Mangataka antsika samy hahatsiaro sy hitondra am-bavaka ny fianakaviana eto an-toerana sy any Madagasikara mba omen’ny Tompo ny fampiononana feno avy amin’ny Fanahy masina.

 Ho antsika  izay maniry hamangy sy hampahery azy mivady  dia aza mihaotra hiantso an’i Pasteur Jean RAVALITERA Tel: 06.98.11.46.75.

 Manonona ny Fiadanan’ny Tompo amintsika.

 Amin’ny anaran’ny birao foibe FPMA

Roland Ratiarison, filoha mpanampy

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

 

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanantsika :

FILAZAN MANJO_JOSSELIA