Fisoratana anarana SA

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo.
 
faly izahay mpiandraikitra sekoly alahady Athis Fanantenana mampandre antsika, fa hanomboka ny alahady 26septembre ny taom-panabeazana sekoly alahady eto Athis-Fanantenana.
 
Misokatra araka izany ny fisoratana anarana ho an’ireo zanatsika.
 
Izany dia azontsika atao « version papier » (formulaire en pièce jointe), na « en ligne »  amin’ny alalan’ny lien etsy ambany.
Ho fanomanana ny fidirana ihany koa dia manasa antsika ray amandreny izahay amin’ny fivoriana voalohan’ny taona ho tanterahina ny alahady 19 septembre amin’ny  14:30 izay hitondrantsika ambavaka ireo zanatsika mandritra ny taona sy hitondrana amintsika ny vaovao samihafa eto amin’ny sampana sekoly alahady.
 
 
Fanamarihana ny fisoratana anarana dia ho an’ny ankizy rehetra na ireo efa mpianatra teo aloha na ireo ankizy vaovao.
 
Mirary ny fitahian’ny Tompo ho amintsika tsirairay avy.
 
Ny mpiandraikitra