ZAIKABEM-PARITANY 2018 (SAINT GREGOIRE)

ZAIKABE Faritany Afovoany Andrefana
(Athis-Fanantenana, Paris, Poitiers, Nantes, Rennes, Tours)
Asabotsy 27 sy Alahady 28 Oktobra 2018
MFR « Les Rabinardières »
35760 SAINT GREGOIRE
Lohahevitra :
“FIANGONANA MIAINA AMIN’NY FILAZANTSARA”
« … sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin’ny finoana sy ny
fikelezanareo aina amin’ny fitiavana ary ny faharetanareo amin’ny fanantenana
an’i Jesosy Kristy Tompontsika eo imason’Andriamanitra Raintsika … »
1 Tesaloniana 1.3