FANOMPOAM-PIVAVAHANA AMPITAIN-DAVITRA

« … Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana » (Sal 100 : 2)

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo!

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!  

Indro alefa aty amintsika ny litorjian’ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA ny ALAHADY 07 03 2021 ho avy izao. 
 
Hisy ny fampitana mivantana ny fotoana ao amin’ny pejy YOUTUBE an’ny fiangonana, ka ampitaina etsy ambany ny rohy mikasika izany.

 Ny fotoana dia manomboka amin’ny 15h30, fa ny ZOOM ny fampitana Youtube kosa dia efa misokatra manomboka amin’ny 15h15.  

Indro ampitaina amintsika ny rohy ahafahana manatrika ny fotoana :  

1 – Amin’ny alalan’ny ZOOM

Miditra amin’ity rohy ity :

https://us02web.zoom.us/j/84368949516?pwd=NitHb2VWNjNCVStNTndVdzI1WEd3QT09

Raha sendra mangataka ID sy code secret izy :

ID de réunion : 843 6894 9516

Code secret : 441808 
 
2 – Mivantana amin’ny Youtube
Manokatra ity pejy ity : 
 

3 – Amin’ny alalan’ny Conférence téléphonique

01 70 37 22 46 

ID de réunion : 843 6894 9516

Code secret : 441808
 

Mirary soa sy fitahian’ny Tompo ho antsika mianakavy. Ary aoka samy hitrotro am-bavaka izany fotoana izany ho voninahitr’Andriamanitra.

Ny Mpitandrina sy ny Birao

LITORJIA 28 02 2021
Indro ampitaina amintsika ny fanazavana sy ny torimarika avy amin’ny FPMA momba ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo :
https://fpma.church/fpma/images/FPMA-LP-Cene-par-famille.pdf
 
 
 
Fomba fidirana amin’ny ZOOM :