FANOMPOAM-PIVAVAHANA AMPITAIN-DAVITRA

« … Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana » (Sal 100 : 2)

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo!

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!  

Nohon’ny fihibohana sy ny fikatonan’ny trano fiangonana dia ampitain-davitra na à distance no hanatanterahatsika ny fotoam-pivavahana, amin’ny alalan’ny ZOOM, na koa ny Confcall ho an’izay tsy manana connexion internet.
 
Ny fotoana dia manomboka amin’ny 15h30 toa ny mahazatra ihany, fa ny ZOOM sy ny Conf call kosa dia efa misokatra manomboka amin’ny 15h15
 

Indro ampitaina amintsika ny rohy ahafahana manatrika ny fotoana : 

1 – Amin’ny alalan’ny ZOOM

Miditra amin’ity rohy ity :

https://us02web.zoom.us/j/84368949516?pwd=NitHb2VWNjNCVStNTndVdzI1WEd3QT09

Raha sendra mangataka ID sy code secret izy :

ID de réunion : 843 6894 9516

Code secret : 441808

 

2 – Amin’ny alalan’ny Conférence téléphonique

01 70 37 22 46 

ID de réunion : 843 6894 9516

Code secret : 441808

 
Mirary soa sy fitahian’ny Tompo antsika rehetra. Ary aoka samy hitondra am-bavaka izany fotoana izany ho voninahitr’Andriamanitra.
 
 
Ny Mpitandrina sy ny Birao
 
 
Indro ampitaina amintsika ny fanazavana sy ny torimarika avy amin’ny FPMA momba ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo :
https://fpma.church/fpma/images/FPMA-LP-Cene-par-famille.pdf
 
 
 
Fomba fidirana amin’ny ZOOM :