Mahakasika ny Coronavirus

« Mazotoa fa aza malaina , fa aoka hafana fo amin ny fanompoana ny Tompo.  » Rom 12 : 11.

Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana eto amin ny Tafo Athis Fanantenana amin’ny anaran’ny Tompo.

Rehefa naharay ny torolàlalana avy amin’ny Birao Foibe FPMA (mipaingotra etsy ambany), dia nivory ny Birao eto amin ny Tafo.

 Tapaka tamin’izany fa noho ny zava-misy eto amin’ny tany sy firenena onenantsika dia ahato avokoa aloha ny fotoam-pivavahana sy ny tranga rehetra misy eto amin’ny fiangonan-tsika ( Katekomena, Sekoly Alahady, sns ….).

Miverina amintsika ihany raha vao misy fiovana. Aza hadino ny mijery ity site internet ity fa ato no ahitantsika izay mety ho fivoaran’ny teo-draharaha.

Hoy ny Tompo : « Miambena ianareo, tomoera tsara amin ny finoana , aoka hitomban-dahy mahereza. » 1 kor 16 : 13a.

Koa ny fotoam-pivavahana no mihato fa aoka isika mianakavy tsy hanadino ny mivavaka sy hifampitondra amam-bavaka lalandava.

Dia manonona ny fiadanan’ny Tompo amintsika mianakavy.

 

Amin’ny anaran’ny Biraon’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana.

Ny filoha.

Lala Rafelimanana. 

 

FPMA-BF-Mahakasika-Coronavirus-2020-03-12