FANOMPOAM-PIVAVAHANA

« … Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana » (Sal 100 : 2)

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo!

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! 

Araka ny efa voalaza tamin’ny raharaham-piangonana dia hanatanteraka fanompoam-pivavahana ao ampiangonana isika ny ALAHADY  29 AOGOSITRA ho avy izao. 
Hisy fandraisana ny fanasan’ny Tompo amin’io fotoana io.
Ny fotoana dia manomboka amin’ny 15h30 tsy diso, ao amin’ny toerana mahazatra Eglise Saint Denis d’Athis-Mons.

Ho an’ireo izay maniry hanatrika ny fotoana ao ampiangonana dia ireto avy ny tsara ho fantatra : 

– TSY ILAINA INTSONY NY MISORATRA ANARANA

– Mampiomana antsika mpiangona fa hisy ny fandaminana tsy maintsy hapetraky ny tompon’andraikitra mikasika ny fitoerana ao am-piangonana mba hanajàna hatrany ny hamehana ara-pahasalamana.
 
– Manainga ampitiavana antsika izay maniry ny hanatrika ny fotoana mba hanao test antigénique any antrano, raha azo atao, ary mba tsy ho tonga hanatrika ny fotoana ao ampiangonana raha sanatria ka mitondra ny tsimok’aretina COVID19. 
 
Mirary soa sy fitahian’ny Tompo ho antsika mianakavy. Ary aoka samy hitrotro am-bavaka izany fotoana izany ho voninahitr’Andriamanitra.
 
 
Ny Mpitandrina sy ny Birao

 

Indro ampitaina ny litorjia amin’io fotoana io :