Mahakasika ny Coronavirus

« Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana foa amin ny fanompoana ny Tompo » Rom 12 :11
 
Ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Tafo Athis Fanantenana.
 
Faly miarahaba antsika mianakavy tsy ankanavaka amin ‘ ny anaran ny Tompo.
 
Araka ny mail izay efa nampitaina sy nilana valinteny avy tamintsika dia vita soa aman-tsara ny sondage, ary hisaorana be dia be antsika rehetra izay nandray anjara tamin’izany.
 
Koa rehefa hita izany dia ny reprise amin’ny volana SEPTEMBRE no maro an’isa.
Isika rahateo koa moa vacances ihany ny volana Août toy ny mahazatra fanao isan-taona.
 
 » Fa ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah » Isaia 55 :8. Izany no teny hatolotr’Andriamanitra antsika . Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary Izy ihany koa no mandahatra ny fiainantsika.
 
Aza hadino ny mivavaka sy mifampitondra amim bavaka ry havana, ary Andriamanitra anie hitantana antsika  sy hiaro antsika, na dia tsapa aza fa mbola ohatran’ny sarotsarotra ihany ny ady amin ity Covid ity.
 
 » Miambena ianareo, tomoera tsara amin ny finoana , aoka hitomban – dahy mahereza. » 1 kor 16 : 13a.
Eny ry Havana, ny fotoam-bavaka ao am piangonana no tsy mbola misy fa kosa ny culte FPMA en ligne dia misy isaky ny alahady sy isan’andro;  hisaorana ny Tompo izany ary isaorana ihany koa ny tompon’ andraikitra. Ho fampatsiahivana dia ampitaina amintsika etsy ambany ny liens momba izany.
 
Fanamarihana , hisy fivorian ny komity izay hatao alohan’ny vacances, mbola ho ampitaina amintsika komitim-piangonana amin’ny manaraka ihany ny toerana sy ny fotoana hanatanterahana izany.
« Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra, fa Izy no miahy anareo . Mahonòna tena, miambena »
1 pet 5 : 7-8 a.
 
Eto am – pamaranana dia aza hadino ny mitsidika ny site fiangonana izay ahitana ny vaovao isan- karazany : https://fpma-athis-fanantenana.org/
 
Dia ho an’Andriamanitra Irery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiadanana.
 
Ny Birao
 
 
 
 
 
CULTE EN LIGNE FPMA
 
1. En semaine (Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi) :  
Veillées de prière à 16h et à 19h

2. En semaine (Mercredi) :
Veillées de prière à 16h et à 23h

3. Dimanche :
culte à 10h30 et à 15h
 

Accessibles :
Via Navigateur ou Appli Smartphone – Radio Vatsy FPMA
https://radio.fpma.church

ou –

Radio Anjomara
https://fifohazana-fpma.org/index.php/radio-anjomara