Vokatra 2019

VOKA-DEHIBE 2019 

« … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. » (2 Timoty 1 :7)

Sakafom-pirahalahiana hiarahana amin’ny :
ANTOKO MPIHIRA HOSANA
AMBOHIJATOVO FITIAVANA

Asabotsy 05 oktobra 2019 @ 12 ora 30

Ecole Saint Charles ATHIS-MONS / 2 rue Geneviève Enthonioz-de Gaulle

Affiche vokatra