Vokatra 2019

VOKA-DEHIBE 2019 

« … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. » (2 Timoty 1 :7)

Sakafom-pirahalahiana hiarahana amin’ny :
ANTOKO MPIHIRA HOSANA
AMBOHIJATOVO FITIAVANA

Asabotsy 05 oktobra 2019 @ 12 ora 30

Ecole Saint Charles ATHIS-MONS / 2 rue Geneviève Enthonioz-de Gaulle

Ry havana malala! Fifaliana ho an’ny Mpitandrina sy ny tompon’andraikitra eto amin’ny Fiangonana FPMA Athis-Fanantenana ny miantso sy manasa ny mpianakavin’ny finoana, indrindra izay nandray fitahiana sy fahasoavana teto aminy sy tamin’ny alalany, ho tonga handray anjara amin’ny fisaorana sy fankalazana an’Andriamanitra amin’ny Vokatra fanao isan-taona, izay hotanterahina ny:

 Asabotsy 05 Oktobra 2019 amin’ny 12 ora sy sasany – 8 ora hariva: Ecole Saint-Charles, 2 Rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons: Hisy ny Sakafom-Pirahalahina, hafanain’ny Tarika HOSANA AMBOHIJATOVO FITIAVANA hotronin’ireo Sampana velona misy eto amin’ny Tafo.

Sy amin’ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA ALAHADIN’NY VOKATRA 06 10 2019. « Misaorà an’i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra,Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindrampo sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao »(Salamo 103 :2-5)
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra

Affiche vokatra