ZAIKABEM-PARITANY 2021 (Visioconférence)

ZAIKABE Faritany AFovoany ANdrefana
(FPMA Athis-Fanantenana, FPMA Paris, FPMA Poitiers, FPMA Nantes, FPMA Rennes, FPMA Tours, FM Vierzon/Bourges)
 
Natao ny asabotsy 11 sy Alahady 12 septambra 2021
 
Ho an’ny Mpitandrina, Ny Birao sy ny Vahoakan’Andriamanitra rehetra ao amin’ny Tafo Athis-Fanantenana, Paris, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours,

Ho an’ny Birao sy ny Vahoakan’Andriamanitra ao amin’ny Fiaraha-mivavaka Vierzon-Bourges,

Antony : Rakitra Zaikabe                                                                                                              Angers faha, 27 septambra 2021

Fiangonana natsangana ao amin’i Kristy hanao asa tsara”

Ry Havana mpiara-dia ao amin’ny Tompo,

Ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompontsika !

Ny Komitin’ny Faritany izay nivory tamin’ny fanomanana ny Zaikaben’ny Faritany tamin’ny alatsinainy 7 jona dia nanapaka fa ny fomba hanatanterahana ny rakitra mandritra ny Zaikabe izay nizotra ny asabotsy 11 sy alahady 12 septambra lasa teo dia natao tamin’ny alalan’ny interinety, ialàna tsiny aminareo anefa fa tsy niparitaka izany talohan’ny Zaikabe

Ka ny Komitin’ny Faritany nivory tamin’ny asabotsy lasa teo tany Tours dia nanamafy ny hanaparitahana izany ary mba hahafahan’ny vahoakan’Andriamanitra manao ny rakitra dia hisokatra hatramin’ny alahady 17 oktobra ny Paypal” izay  isaorana ny FPMA Paris  mikarakara ny teo amin’ny fandrindrana izany

Indro alefa eto ambany ny fomba roa hahafahana manao ny rakitra mivantana na amin’ny alalan’ny rohy na ny ”QR Code” :

 
 
 
 

Koa manentana sy misaotra antsika Tafo tsirairay sy ny Sampana Iraisana hanaparitaka malalaka izao fanentanana izao any amin’ny Vahoakan’Andriamanitra tsy ankanavaka

Manonona ny Fiadanan’ny Tompo ho aminareo !

Amin’ny anaran’ny Komitin’ny Faritany,

RAOBINARISON Hanitra, Mpitandrina mpandrindra

RADISON Tiana, Filoha