jolay 2019

Vaovao

Toa izao indray ny raharaha sy vaovaom-piangonana voaray farany. Vaovao eto amin’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana : Vokatra 2019 : Filazàna fahaterahana : « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko ; ary izay rehetra ato anatiko, misaorà ny anarany masina. Misaorà an’i Jehovah, ry fanahiko, ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra »(Sal.103 :1) « Indro, lova avy amin’i Jehovah ny […]