novambra 2019

Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 17 NOVAMBRA 2019ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITEALAHADIN’NY ANTOKO MPIHIRAFANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.(2 Timoty 1 :7)