ALAHADY 02 JANOARY 2022

Isaia 60:1-6Efesiana 3:2-6Matio 2:1-12

Mitoriteny : Ny Mpitandrina RASOLONDRAIBE Seth

      1. Toriteny_20220102