ALAHADY 1 JANOARY 2023

Nomery 6:22-27Galatiana 4:4-7Lioka 6:16-21

Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

      1. Toriteny_20230101