ALAHADY 19 JONA 2022

Genesisy 14:18-20I Korintiana 11:23-26Lioka 9:11-17

Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

      1. Toriteny_20220619