ALAHADY 25 DESAMBRA 2022

Isaia 52:7-10Hebreo 1:1-6 Jaona 1:1-18

Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

      1. Toriteny_20221225