ALAHADY 4 DESAMBRA 2022

Isaia 11:1-10Romana 15:4-9Matio 3:1-12

Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAHARINDRATO Falimanana

      1. toriteny_20221204