Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 23 FEBROARY 2020
FANOMANAM-PANAHY ANKATOKY NY FANDRAISANA

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

« … Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo. »  (Romana 12 :11)

LITORJIA 23 02 2020 Mpiangona