Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 25 OKTOBRA 2020
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
ALAHADY FAMARANAM-BOKATRA

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

« … Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo. »  (Romana 12 :11)

LITORJIA 25 10 2020