Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 21 JOLAY 2019
ALAHADY FAHADIMY MANARAKA NY TRINITE
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
(2 Timoty 1 :7)

 

LITORJIA 21 07 2019 Mpiangona