Litorjia

ALAHADY 26 AOGOSITRA 2018
ALAHADY FAHA XIII MANARAKA NY TRINITE
FANOMANAM-PANAHY ANKATOKY NY FANDRAISANA

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Aza manadino hanao soa sy hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra
(Heb.13 :16)

 

LITORJIA 26 08 2018 Mpiangona