Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 15 MARTSA 2020
ALAHADY FAHATELO AMIN’NY KAREMY
FIVORIAMBEN’NY MPANDRAY

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

« … Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo. »  (Romana 12 :11)

LITORJIA 15 03 2020