Litorjia

ALAHADY 17 MARTSA 2019
ALAHADY FAHAROA AMIN’NY KAREMY
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
(2 Timoty 1 :7)

 

LITORJIA 17 03 2019 Mpiangona