Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 22 SEPTAMBRA 2019
ALAHADY FAHA XIV MANARAKA NY TRINITE

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
(2 Timoty 1 :7)

LITORJIA 22 09 2019 Mpiangona