Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 17 NOVAMBRA 2019
ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE
ALAHADIN’NY ANTOKO MPIHIRA
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
(2 Timoty 1 :7)

LITORJIA 17 11 2019 Mpiangona