Litorjia

ALAHADY 26 MAI 2019
ALAHADY FAHA DIMY MANARAKA NY PASKA
FANOMANAM-PANAHY ANKATOKY NY FANDRAISANA
FETIN’NY RENY

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

… Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
(2 Timoty 1 :7)

 

LITORJIA 26 05 2019 Mpiangona