Perikopa 2018

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

…Aza manadino hanao soa si hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra
Heb 13 :13

PERIKOPA 2018