TARATASY VOARAY AVY ANY IVELANY

Bonne année – FAFAN

Bonne année – STK Nationale FPMA

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-ChristI Thessaloniciens 5 : 16-18

Chers jeunes,
Chers soeurs et frères en Christ, Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023 sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Cette année 2022 a été riche pour notre section et notre église : retrouvailles en physique et reprise des activités à la normale pour la plupart d’entre nous!
Pour autant, nous vivons dans un monde où les difficultés, les épreuves, les maux peuvent nous ébranler.
La dépression et l’anxiété touchent de plus en plus de monde, et particulièrement nous les jeunes.
C’est pourquoi plus que des vœux, nous souhaitons à cette occasion vous partager nos sujets de prières pour l’année 2023.

Sampana Iraisana Sekoly Alahady – RNSA 2023 – FPMA
courrier RNSA 2023
Fifaninanana LOGO sy HIRA FANEVA – SAMPANA IRAISANA SEKOLY ALAHADY FPMA

Fifaninanana RNSA 2023
Concours RNSA 2023

Fangatahana Hira Faritany RNSA 2023 – SAMPANA IRAISANA SEKOLY ALAHADY FPMA
Hira Faritany RNSA 2023
Appel à la paix – Guerre en Ukraine
CECEF_Appel_pour_la_paix_en_Ukraine (1)
Dikateny sy heviteny
dikateny
Fampodiana razana any Madagasikara

Ho an’ny Malagasy monina eto Frantsa sy tany vitsivitsy eto Eropa, dia mbola mitohy hatrany ny fampodiana razana any Madagasikara , izay natomboky ny Mutuelle de Madagascar tamin’ny taona 1990.

Tsy miova ny fepetra : fikarakarana sy fiantohana ny fampodiana ny razana any Madagasikara, fiantohana saran-dalana mandroso sy miverina ho an’olona iray hanatitra ny razana any Madagasikara, fanomezana vola 305€ ho fanampiana ny fianakaviana

Ny takalony dia mandoa latsakemboka ISAN-TAONA dia :

  • Raha miditra alohan’ny faha 60 taona dia 18 hatramin’ny 40 taona latsakemboka isan-taona 17,63€ , 41-50 taona 31,35€, 51-60 taona 70,55€, 61-70 taona 93,09€, 71 taona sy mihaotra 115€ 62. Misondrotra araka ny taona.
  • Raha miditra mihoatra ny 60 taona vao miditra dia:111,71 € raha 60 -64 taona, 149 € 58 raha 65-69 taona , 206, 38 € raha 70-74 taona , 337, 03€ raha 75 -79 taona, 359,11 € raha 80-84 taona, 728, 96€ raha 86-89 taona, 1092, 50 € raha 90-94 taona ary 1514 €, 73 raha 95 taona sy mihoatra. Tsy misondrotra akory ny latsakemboka fa izay naloa tamin’ny nidirana ihany raha toa ka mihoatra ny 60 taona no miditra.

Malakoff-humanis no mikarakara azy amin’izao fotoana izao ;

Antsoy ity laharana ity +33 2 54 90 27 35 alatsinainy ka hatramin’ny zoma manomboka amin’ny 9 maraina ka hatramin’ny 5 hariva ;

Ry zareo no hanome sy handefa ny andinidininy rehetra : fisoratana anarana, contrat, fepetra samihafa, sns

Fanamarihana : tsy mpiasan’ny Malakoff Humanisa aho akory fa amin’ny naha Filohan’ny Mutuelle de Madagasacar ahy nandritry ny taona maro dia misy foana ny olona miantso ahy ka raisiko ho adidy ny fampahafantarana ity ho fanampiana antsika Malagasy.

Aza misalasala misoratra anarana fa sady fitsijonvana ny vody andro ho merika , mampilamintsaina ny fianakaviana aty ampita sy any antanindrazana no sady koa fifanampiana amin’ny namana, mpiara-mivavaka, mpiray tanindrazana, sns : tsy voatery hanangom-bola , hanao voin-kava mahatratra (rakitra manokana,manokatra kaonty letchi, sns..) intsony rehefa misy Malagasy maty aty am-pita ka halefa any Madagasikara ny razana. Ny aina tsy mifametra koa aza mangataka andro! Ny entan-jarai-mora zaka!

Dera RAMANDRAIVONONA
Filohan’ny Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy FIMPIMA Frantsa