Toriteny

ALAHADY 07 JOLAY 2019
ALAHADY FAHATELO MANARAKA NY TRINITE
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Isaia 66 :10-14 ; Galatiana 6 :14-18; Lioka 10 :1-20

      1. Fanompoam-pivavahana Fpma Athis-Fanantenana 004

 

ALAHADY 21 JOLAY 2019
ALAHADY FAHADIMY MANARAKA NY  TRINITE
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Marie-Angèle

Genesisy 18:1-10 ; Kolosiana 1:24-2 ; Lioka 10 :38-42

      2. Toriteny_20190721