Toriteny

ALAHADY 20 OKTOBRA 2019
ALAHADY FAHA XVIII MANARAKA NY  TRINITE
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Eksodosy 17 :8-13 ; II Timoty 3 :14- 4 :2; Lioka 18 :1-8

      1. toriteny_20191021

ALAHADY 13 OKTOBRA 2019
ALAHADY FAHA XVII MANARAKA NY TRINITE
ALAHADIN’NY SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA
Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

II Mpanjaka 5 :14-17 ; II Timoty 2 :8-13 ; Lioka 17 :11-19

      2. Toriteny_20191014


ALAHADY 06 OKTOBRA 2019
ALAHADY FAHA XVI MANARAKA NY TRINITE
ALAHADIN’NY VOKATRA
Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Habakoka 1 :2-3 ; 2 :2-4 ; II Timoty 1 :6-14 ; Lioka 17 :5-10

      3. TORITENY 06-10

ALAHADY 29 SEPTAMBRA 2019
ALAHADY FAHA XV MANARAKA NY TRINITE
Mitoriteny : Rtoa RAZAFIMAHATRATRA Lanto

Amosa 6:1-7 ; I Timoty 6:11-16 ; Lioka 16:19-31

      4. Toriteny FPMA Athis 29 09 2019


ALAHADY 22 SEPTAMBRA 2019
ALAHADY FAHA XIV MANARAKA NY TRINITE
Mitoriteny : Rtoa RAZAFIMAHATRATRA Railovy

Amosa 8 :4-7 ; 1 Timoty 2 :1-8 ; Lioka 16 : 1 – 13

      5. Toriteny FPMA Athis 22 09 2019