Vaovao

Toa izao indray ny raharaha sy vaovaom-piangonana voaray farany.

Vaovao eto amin’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana :

  • Fotoam-pivavahana manaraka ny alahady 23 febroary :
Fanomanam-panahy akatoky ny fandraisana.
  • Commande DVD Choeur Uni  Toulouse 2018
« Seigneur! Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange »
Psaume 51:17

Chers frères et sœurs en Christ,

Par la grâce de Dieu, le DVD du Chœur Uni 2018 (Toulouse) est enfin disponible. Vous pouvez effectuer directement votre commande sur le formulaire suivant, le prix est de 20€, frais d’expédition en sus.

Pour un paiement par chèque, veuillez l’adresser à l’ordre de AMF-FPMA France et l’envoyer à la trésorière :

Mme Zo Alizah RANDRIAMALALA
21 rue Henri Matisse
42100 ST ETIENNE

PS: Nous vous invitons à regrouper les commandes par Tafo ou par Région pour centraliser les envois.
Les frais d’expédition seront calculés et communiqués à réception de votre commande

Merci à vous, à Dieu seul soit la Gloire.

Au nom du bureau AMF National
Hariniony ANDRIAMANANARIVO et Ny Ifaliana RATREMA
Secrétaires

Ho antsika eto amin’ny tafo izay manam-paniriana hanao commande dia afaka manatona ny filohan’ny Chorale andriamatoa Erilanto RAKOTOMANANA (06.35.30.21.93)
Taratasy voaray avy any ivelany :
  • Choeur uni FAFAN :
  • Lettre mensuelle Janvier 2020 :
  • FIANTSOANA RNT 2020 :

« Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo ,ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra » Marka 16/15

 « Tano ny finoana ho ampinga »   Efesiana 6/16b

PARIS , 30 janoary 2020

Ho an’ny Birao Foibe

Ho an’ny Mpitandrina rehetra eto amin’ny FPMA

Ho an’ny Tafo FPMA rehetra sy ireo fiaraha mivavaka FPMA

Ho an’ny vahoakan’ny FPMA manontolo

Ho an’ny mpikambana rehetra eto amin’ny TILY FRANCE

Ho an’ireo rehetra izay nandalo fanabeazana Tily sy Mpanazava ,sy ireo tranainy ary Ny sakaizan’ny tily

 Ho ampitomboina amintsika rehetra mandrakariva anie ny fahasoavan’ I Jesoa Kristy Tompontsika

Ampifaliana  hatrany no hanasana antsika rehetra  hanatrika ny Fihaonambe ny Tily RNT  ( Rencontre Nationale des Tily ) izay hatao ny   18  – 19  Aprily 2020  

 Ny mombamomba izany dia ho lazaina amintsika aminy mailaka manaraka    fa aoka isika rehetra samy hiomana ho amin’izany ary hitondra am-bavaka ny fikarakarana rehetra

 FIFANINANA LOGO  RNT 2020

–          Ny beazina no mandray anjara  19 taona no lehibe indrindra (teraka ny 1999)

–          Ny logo dia hatao amin’ny taratasy A4 sy /na en support informatique  , tsy misy ny anaran’ny mpandray anjara ary hidina ao anaty valopy misy soratra hoe LOGO

–          Ny mpifaninana dia manambara marina fa izy no mpamorina sy nanatontosa ny logo izay alefany

–          Hatao ao anaty valopy 1 lehibe ary misy valopy 2 mihidy  :

           Valopy 1 misy ny logo ( tsy misy anarana na soratra hafa )

                 Valopy 2 misy ny tapakila izay hitantsika mipaingotra  amin’ity mailaka ity misy ny anarany mpandray anjara ary halefa paositra aminy adiresy (misoratra eto ambany )

hatramin’ny Asabotsy 22 febroary 2020

RARIVOSEHENO

5,rue de la Concorde

92700 COLOMBES

–          Ny logo rehetra voaray dia ho jerena araka ireto fepetra ireto

a)       Misy  ny teny faneva marka 16/15  “  mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo , ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra”

b)       Ny endrika maha sary ny logo (representation graphique )

c)       Fahamorana ny fampiasana ilay logo

Refiny : 70×70 mm raha lehibe indrindra, azo alehibiazina na ankelezina

Dimension 70×70 mm maximum , pouvoir etre réduit en grand ou en petit

Lokony : misy loko 3 fara fahabetsany ,azo avadika loko mainty sy fotsy

Couleur : maximum 3 couleurs

d)       Misy soratra RNT 2020

Raha misy fanontaniana na mila fanampim- panazavana dia aza misalasala manoratra aty aminay Komity.tily@gmail.com na hiantso ny laharana: 0651123992

Dia mirary ny fahatongavantsika rehetra, aoka hifampilaza.

 Manao veloma finaritra ho anareo

 Tananà havia ,

 

 

 

 

Ny komity Nationaly