Koraliam-paritra 04/2020

Sokafy tsirairay ireto lien eto ambany raha hianatra ilay hira :

O Ry Fireneko

——————————————————————————————-

Mitsangàna mihazavaha

——————————————————————————————-

Matoky Anao

——————————————————————————————-

Henoy re rey olona

——————————————————————————————-

Handeha ho irakao

——————————————————————————————-

Grâce de Dieu

——————————————————————————————-

Asandrato re ny feo

——————————————————————————————-

A Dieu soit la gloire