Efa lasa

ZAIKABE SVKI-SLKI 2020

Ry havana, Miarahaba antsika hatrany ao amin’ny fifalian’ny Tompo, Indro hatolotra antsika ny fandaharana sy ny rohy hanarahana ny Zaikabe SVK-I SLK-I ny 17 sy 18 oktobra : Ny fandaharana rehetra dia arahana amin’ny YOUTUBE avokoa, fa misy ihany ny diffusion simultanée @ Zoom (Melun sy Fahazavana) miaraka. Azo hatao ihany koa ny manaraka ny Radio […]

Vokatra 2020

FANATERAM-BOKATRA 2020  « Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin ny fanompoana ny Tompo » Rom 12 :11. Ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny tafo Athis Fanantenana. Ry havana, « Fa ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah » Isaia 55 :8. Araka ny efa nambara tamintsika nandritry ny filazan-draharaha […]

Fivoriamben’ny mpandray

Antsoina isika mpandray ny fanasan’ny Tompo rehetra ato amin’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana ho tonga hanatrika ny fivoriambe arapotoana, izay ho tanterahina ny alahady faha 27 septambra ho avy izao.  Araka ny fiantsoana afa natao tamitsika dia efa nokasaina natao ny faha 15 martsa lasa teo izany fivoriana arapotoana izany, saingy noho fikatonan’ny fiangonana dia […]

Fihaonana isam-bolana SVK

Am-pifaliana hatrany no anolorana ny arahaba ho antsika rahavavy rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, Tonga indray ry rahavavy isany ny fotoana fihaonan-tsika isam-bolana , koa miantso antsika mba samy hamandrika dieny izao ny sabotsy 16 mai ho avy izao , manomboka amin’ny 3ora toy ny mahazatra. Noho ny tsy mbola ahazoan-tsika mihaona vatana , dia ho […]

CHOEURUNI FAFAN 2020

  ASABOTSY 18 aprily 2020 ao amin’ny Eglise Saint Denis Place de l’Eglise 91200 ATHIS MONS        

Rojom-bavaka

« Izaho hilaza an’i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako. Fa Izy no hanafaka anao amin’ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. » Salamo 91 : 2 – 3 Faly miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny tafo Athis Fanantenana amin’ny anaran’ny Tompo,   Hisy rojom-bavaka iarahan-tsika, koa taomy ny namana, havana aman-tsakaiza […]

SEKOLIN’NY ANKOHONANA KRISTIANA

 « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16). Ny Mpitandrina sy ny Tompon’andraikitra ao amin’ny Sekolin’ny Ankohonana Kristiana (SVK-SLK-STK), dia faly manolotra ho an’ny mpianakavin’ny finoana ny fanokafana ny taom-panabeazana 2019-2021 ny ASABOTSY 16 NOVAMBRA 2019 amin’ny 4ora tolak’andro amin’ny alalan’ny […]

Rencontre Nationale Samapana Tanora Kristianina

« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. » 1 Timothée 4 :12 Chers frères et sœurs en Christ, Chers membres de bureaux STK FPMA, Presque deux ans que vous l’attendiez, la RNSTK revient bientôt et nous sommes […]