Efa lasa

Fihaonana isam-bolana SVK

Am-pifaliana hatrany no anolorana ny arahaba ho antsika rahavavy rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, Tonga indray ry rahavavy isany ny fotoana fihaonan-tsika isam-bolana , koa miantso antsika mba samy hamandrika dieny izao ny sabotsy 16 mai ho avy izao , manomboka amin’ny 3ora toy ny mahazatra. Noho ny tsy mbola ahazoan-tsika mihaona vatana , dia ho […]

CHOEURUNI FAFAN 2020

  ASABOTSY 18 aprily 2020 ao amin’ny Eglise Saint Denis Place de l’Eglise 91200 ATHIS MONS        

Rojom-bavaka

« Izaho hilaza an’i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako. Fa Izy no hanafaka anao amin’ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. » Salamo 91 : 2 – 3 Faly miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny tafo Athis Fanantenana amin’ny anaran’ny Tompo,   Hisy rojom-bavaka iarahan-tsika, koa taomy ny namana, havana aman-tsakaiza […]

SEKOLIN’NY ANKOHONANA KRISTIANA

 « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16). Ny Mpitandrina sy ny Tompon’andraikitra ao amin’ny Sekolin’ny Ankohonana Kristiana (SVK-SLK-STK), dia faly manolotra ho an’ny mpianakavin’ny finoana ny fanokafana ny taom-panabeazana 2019-2021 ny ASABOTSY 16 NOVAMBRA 2019 amin’ny 4ora tolak’andro amin’ny alalan’ny […]

ZAIKABEM-PARITANY 2019 (CHEDIGNY)

ZAIKABE Faritany Afovoany Andrefana : Asabotsy 26 sy Alahady 27 Oktobra 2019

Vokatra 2019

VOKA-DEHIBE 2019  « … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. » (2 Timoty 1 :7) Sakafom-pirahalahiana hiarahana amin’ny : ANTOKO MPIHIRA HOSANA AMBOHIJATOVO FITIAVANA Asabotsy 05 oktobra 2019 @ 12 ora 30 Ecole Saint Charles ATHIS-MONS / 2 rue Geneviève Enthonioz-de Gaulle Ry havana malala! Fifaliana ho […]

Rencontre Nationale Samapana Tanora Kristianina

« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. » 1 Timothée 4 :12 Chers frères et sœurs en Christ, Chers membres de bureaux STK FPMA, Presque deux ans que vous l’attendiez, la RNSTK revient bientôt et nous sommes […]

Pasitera Marcellin RAZAFIMAHATRATRA : faha-25 taona nitoriany ny Filazantsara teto amin’ny FPMA

« Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. » (I Korintiana 1 : 18). Fisaorana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny faha – 25 taona nitorian’ny Mpitandrina Marcellin RAZAFIMATRATRA ny filazantsara teto amin’ny FPMA. Fanompoam-pivavahana lehibe ao amin’ny FPMA ATHIS FANANTENANA ny alahady 29 oktobra manomboka amin’ny […]

Zaikabe nasionaly SA 2017

ZAKABE NASIONALY SEKOLY ALAHADY 2017 à SAINTE-TULLE « Ny fanajana ny Tompo no loharanom-pahendrena. »  Salamo 111: 10 (Baiboly Diem) Lien vers site internet S.A. nasionaly