Efa lasa

Fihaonana SVK

Jesoa sy Maria, zanaka sy reny

FIANTSOANA FIVORIAN’NY KOMITY

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

FANOMPOAM-PIVAVAHANA FISAORANA

Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i KristyRom.12:15 ;I Petera 3:8 ; Gal. 6:2 Ry havana malala ao amin’ny Tompo !Amin’ny maha-iray tampo antsika amin’ny finoana sy ny fanompoana an’i Jesoa Kristy Tompo sy Lohan’ny Fiangonana,Dia ampandrenesana […]

ZAIKABE 2022 – FAFAN

Fiangonana mampandroso ny fianakaviana sy ny asa tsara…Hebreo 10:23-25

Cultiver les valeurs du royaume de Dieu…Hébreux 10:23-25

Am-pifaliana hatrany no hiarahabàna anareo amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Lohan’ny Fiangonana.
Indro ampitaina amintsika ny momba ny Zaikabe FAfAn 2022…

Etudes Bibliques

Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Fitsangatsanganan’ny Fiangonana

Toy ny fanao isan-taona ny fitsangatsanganan’ny fiagonana dia kasaina hotanterahina ny ALATSINAINY 06 JONA 2022 (lundi de pentecôte) raha sitrapon’Andriamanitra, ka toa izao ny andinindininy momba izany : Toerana : Parc départemental de la Plage-Bleue Chemin de Mesly à Valenton 94460 VALENTON Fanombohan’ny fotoana : Amin’ny 10 ora maraina (10h) Tsara ho fantatra : Asaina […]

FANDINIHANA SORATRA MASINA – SLK

Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21 Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo! Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! Araka ny efa nambara tamintsika dia hisy ny fianarana sy fandinihana […]

HERINANDRO MASINA

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Fihaonana SVK ATHIS / EVRY

Ny fotoana manaraka dia ny SABOTSY 26 MARTSA 2022 ho avy izao manomboka amin’ny 17h00, ampitain-davitra amin’ny alalan’ny ZOOM. Toa izao ny andinindininy momba izany: Vehivavy mivelona amin’ny tenin’Andriamanitra Ity ny rohy hahafahana manatrika ny fotoana : TSINDRIO ETO (Cliquer sur ce lien) ID de réunion: 873 335 Code secret: FeF2022