Efa lasa

Rojom-bavaka

« Izaho hilaza an’i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako. Fa Izy no hanafaka anao amin’ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. » Salamo 91 : 2 – 3 Faly miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny tafo Athis Fanantenana amin’ny anaran’ny Tompo,   Hisy rojom-bavaka iarahan-tsika, koa taomy ny namana, havana aman-tsakaiza […]

SEKOLIN’NY ANKOHONANA KRISTIANA

 « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16). Ny Mpitandrina sy ny Tompon’andraikitra ao amin’ny Sekolin’ny Ankohonana Kristiana (SVK-SLK-STK), dia faly manolotra ho an’ny mpianakavin’ny finoana ny fanokafana ny taom-panabeazana 2019-2021 ny ASABOTSY 16 NOVAMBRA 2019 amin’ny 4ora tolak’andro amin’ny alalan’ny […]

ZAIKABEM-PARITANY 2019 (CHEDIGNY)

ZAIKABE Faritany Afovoany Andrefana : Asabotsy 26 sy Alahady 27 Oktobra 2019

Vokatra 2019

VOKA-DEHIBE 2019  « … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. » (2 Timoty 1 :7) Sakafom-pirahalahiana hiarahana amin’ny : ANTOKO MPIHIRA HOSANA AMBOHIJATOVO FITIAVANA Asabotsy 05 oktobra 2019 @ 12 ora 30 Ecole Saint Charles ATHIS-MONS / 2 rue Geneviève Enthonioz-de Gaulle Ry havana malala! Fifaliana ho […]

Fihaonana isam-bolana SVK

Am-pifaliana hatrany no iarahabana antsika rahavavy rehetra amin’ny anaran’ny Tompo,   Ho fanombohana ny taom-piasana vaovao 2019- 2020, dia miantso antsika ho tonga maro amin’ny fihaonana fanaon-tsika isam-bolana ao amin’ny centre paroissial ny sabotsy 14 septembre izao manomboka amin’ny  3ora – 5ora.   Ankoatrin’ny fifampizarana tenin’Andriamanitra, dia ento ihany koa ny hevi-baovao sy ny tsikera mampandroso ho fampandrosoana ny […]

Rencontre Nationale Samapana Tanora Kristianina

« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. » 1 Timothée 4 :12 Chers frères et sœurs en Christ, Chers membres de bureaux STK FPMA, Presque deux ans que vous l’attendiez, la RNSTK revient bientôt et nous sommes […]

Pasitera Marcellin RAZAFIMAHATRATRA : faha-25 taona nitoriany ny Filazantsara teto amin’ny FPMA

« Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’izay ho very, fa herin’Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. » (I Korintiana 1 : 18). Fisaorana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny faha – 25 taona nitorian’ny Mpitandrina Marcellin RAZAFIMATRATRA ny filazantsara teto amin’ny FPMA. Fanompoam-pivavahana lehibe ao amin’ny FPMA ATHIS FANANTENANA ny alahady 29 oktobra manomboka amin’ny […]

Zaikabe nasionaly SA 2017

ZAKABE NASIONALY SEKOLY ALAHADY 2017 à SAINTE-TULLE « Ny fanajana ny Tompo no loharanom-pahendrena. »  Salamo 111: 10 (Baiboly Diem) Lien vers site internet S.A. nasionaly

Fandinihana Soratra Masina – 02 /06/2015

Sic enim dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam. In principio creavit Deus caelum et terram. Omnis enim quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit. In principio creavit Deus caelum et terram. Lohateny Propterea sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intravit […]