Efa lasa

FANDINIHANA SORATRA MASINA – SLK

Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21 Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo! Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! Araka ny efa nambara tamintsika dia hisy ny fianarana sy fandinihana […]

FIANTSOANA FIVORIAN’NY KOMITY

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Fihaonana SVK

Jesoa sy Maria, zanaka sy reny

HERINANDRO MASINA

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Fihaonana SVK ATHIS / EVRY

Ny fotoana manaraka dia ny SABOTSY 26 MARTSA 2022 ho avy izao manomboka amin’ny 17h00, ampitain-davitra amin’ny alalan’ny ZOOM. Toa izao ny andinindininy momba izany: Vehivavy mivelona amin’ny tenin’Andriamanitra Ity ny rohy hahafahana manatrika ny fotoana : TSINDRIO ETO (Cliquer sur ce lien) ID de réunion: 873 335 Code secret: FeF2022

FOTOAM-PIVAVAHANA FISAORANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA AN’ANDRIAMANITRA

Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i KristyRom.12:15 ;I Petera 3:8 ; Gal. 6:2 Araka ny efa nolazaina tamintsika tao amin’ny raharaham-piangonana tamin’ny Alahady 06 Febroary teo dia ny Zoma 11 Febroary 2022 no hanatontosana ny fotoam-pivavahana […]

SEKOLIN’NY ANKOHONANA KRISTIANA

« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16). Ry havana ! Ho amintsika rehetra anie ny fahasovana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo ! Ny Mpitandrina sy ny Tompon’andraikitra ao amin’ny Sekolin’ny Ankohonana Kristiana dia miantso sy manasa ny mpianakavin’ny […]