Efa lasa

Pentekosta 2021

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo! Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!  Hanatanteraka fanompoam-pivavahana ao ampiangonana isika ny ALAHADY PENTEKOSTA 23 MAY 2021 ho avy izao. Ny fotoana dia manomboka amin’ny 15h00 tsy diso, ao amin’ny toerana mahazatra Eglise Saint Denis d’Athis-Mons.   Ho an’ireo izay maniry hanatrika ny fotoana any ampiangonana […]

ZAIKABE SVKI-SLKI 2020

Ry havana, Miarahaba antsika hatrany ao amin’ny fifalian’ny Tompo, Indro hatolotra antsika ny fandaharana sy ny rohy hanarahana ny Zaikabe SVK-I SLK-I ny 17 sy 18 oktobra : Ny fandaharana rehetra dia arahana amin’ny YOUTUBE avokoa, fa misy ihany ny diffusion simultanée @ Zoom (Melun sy Fahazavana) miaraka. Azo hatao ihany koa ny manaraka ny Radio […]

Vokatra 2020

FANATERAM-BOKATRA 2020  « Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin ny fanompoana ny Tompo » Rom 12 :11. Ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny tafo Athis Fanantenana. Ry havana, « Fa ny fihevitro tsy mba fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah » Isaia 55 :8. Araka ny efa nambara tamintsika nandritry ny filazan-draharaha […]

Fivoriamben’ny mpandray

Antsoina isika mpandray ny fanasan’ny Tompo rehetra ato amin’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana ho tonga hanatrika ny fivoriambe arapotoana, izay ho tanterahina ny alahady faha 27 septambra ho avy izao.  Araka ny fiantsoana afa natao tamitsika dia efa nokasaina natao ny faha 15 martsa lasa teo izany fivoriana arapotoana izany, saingy noho fikatonan’ny fiangonana dia […]

Fihaonana isam-bolana SVK

Am-pifaliana hatrany no anolorana ny arahaba ho antsika rahavavy rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, Tonga indray ry rahavavy isany ny fotoana fihaonan-tsika isam-bolana , koa miantso antsika mba samy hamandrika dieny izao ny sabotsy 16 mai ho avy izao , manomboka amin’ny 3ora toy ny mahazatra. Noho ny tsy mbola ahazoan-tsika mihaona vatana , dia ho […]

CHOEURUNI FAFAN 2020

  ASABOTSY 18 aprily 2020 ao amin’ny Eglise Saint Denis Place de l’Eglise 91200 ATHIS MONS