Perikopa

PERIKOPA 2021

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! « … Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana »Salamo 100 and 2

PERIKOPA 2020

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! Fa tsy nomen Andriamanitra fanahy osa ianareo, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona-tenaII Timoty 1 and 7