Perikopa

PERIKOPA 2023

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Indro omena anao ny Perikopa 2023

PERIKOPA 2022

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Indro omena anao ny Perikopa 2022

PERIKOPA 2021

… Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobianaSalamo 100:2

Indro omena anao ny Perikopa 2021

PERIKOPA 2020

Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa ianareo, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona-tenaII Timoty 1:7

Indro omena anao ny Perikopa 2020

PERIKOPA 2019

Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa ianareo, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona-tenaII Timoty 1:7

Indro omena anao ny Perikopa 2019

Perikopa 2018

…Aza manadino hanao soa si hiantra ; fa ny fanatitra toy izany no sitrak’AndriamanitraHeb 13:13

Indro omena anao ny Perikopa 2018