Sekoly Alahady

Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona Ahy; fa an’ny toa azy ny fanjakan’ny lanitra.Matio 19:14

Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car à de tels est le royaume des cieux.Matthieu 19:14

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Fampianarana STK

Araka ny efa nambara tamintsika dia hisy ny fampianarana ho an’ny Sampana Tanora Kristiana (STK) isa-tapabolana. Ny fotoana manaraka dia ny ALAHADY 9 OKTOBRA 2022 ho avy izao manomboka amin’ny 14h45 ao amin’ny Église Saint-Denis, 8 Pl. de l’Église 91200 Athis-Mons