Sekoly Alahady

Avelao ny zaza, ary aza raràna tsy hanatona Ahy; fa an’ny toa azy ny fanjakan’ny lanitra.Matio 19:14

Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car à de tels est le royaume des cieux.Matthieu 19:14