FANOMPOAM-PIVAVAHANA

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Miarahaba ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny anaran’ny Tompo!

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

Manasa antsika mpianakavin’ny finona hanatrika ny fanompoam-pivavahana manaraka ny ALAHADY 23 JANOARY ho avy izao amin’ny alalan’ny ZOOM

Ny fotoana dia manomboka amin’ny 16h00 tsy diso toa ny mahazatra.

Ny rohy hahafahana manatrika ny fotoana :
1 – Amin’ny alalan’ny ZOOM

TSINDRIO ETO (Cliquer sur ce lien)

Raha sendra mangataka ID sy code secret izy:
ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808

2 – Amin’ny alalan’ny Conférence téléphonique
01 70 37 22 46 
ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808

Manasa antsika mpianakavin’ny finona hanatrika ny fanompoam-pivavahana manaraka ny ALAHADY 23 JANOARY 2022 ho avy izao ao amin’ny Église Saint-Denis, 8 Pl. de l’Église 91200 Athis-Mons

Ny fotoana dia manomboka amin’ny 16h00 tsy diso toa ny mahazatra.

Mirary soa sy fitahian’ny Tompo ho antsika mianakavy. Ary aoka samy hitrotro am-bavaka izany fotoana izany ho voninahitr’Andriamanitra.

Ny Mpitandrina sy ny Birao

Indro ampitaina ny litorjia amin’io fotoana io :

LITORJIA 23 01 2022