FIANTSOANA FIVORIAN’NY KOMITY

… Ary Kristy Jesoa no fehizoro indrindra ; ao Aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny TompoEfesiana 2:20b-21

Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo!

Antsoina isika rehetra mpikambana ao amin’ny Komitim-piangonana hanatrika ny fivoriana arapotoana ny ASABOTSY 14 MAY ho avy izao manomboka amin’ny 7 ora alina (19h) tsy diso.

Izany fivoriana izany dia ho tanterahina amin’ny alalan’ny ZOOM.
ROHY IDIRANA (Tsindrio eto)

ID de réunion : 843 6894 9516
Code secret : 441808

Amin’ny alalan’ny telefaonina:

Téléphone: +33 1 70 37 22 46
ID de réunion :
830 2735 9749
Code secret : 441808

Tanisa dinika

– Fanadaniana ny PV tam volana avril
– Miompana manontolo amin ny Zaika be Fafan
– Fitsangatsangana lundi de pentecôte