Fanadiovana sy fandaminana ny trano fiangonana Eglise Saint Denis

« Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena » (2 Timoty 1 :7)

Ry havana malala ao amin’ny Tompo.

Misaotra an’ny Tompo isika fa vita soa aman-tsara ny dingana voalohany amin’ny fanadiovana ny Trano fiangonana Saint-Denis tamin’ny Sabotsy lasa teo. Misaotra sy mankasitraka antsika izay tonga namaly ny antso tana-maro tamin’izany Asa izany, izay notarihan’ny Filohan’ny Tafo sy ny Mpitandrina. Araka ny fandaminana niarahana tamin’ny tompon-trano, dia amin’ny SABOTSY 31 AOGOSITRA 2019 manomboka amin’ny 09ora00 ka hatramin’ny 12ora00 indray isika vao  miverina manohy ny anjaratsika. Koa entanina ny vatan-dehilahy rehetra amin’ny fitanterana sy famindran-toerana ireo entantsika natao ao amin’ny Centre Paroissial.

 Aza adino ny mbola mitondra chiffons, serpillères, sceaux, kofafa, brosy, eau de javel sy izay rehetra azo ampiasaina amin’ny fanadiovana ny sol sy ny entana. Mirary fialan-tsasatra sambatra ho antsika rehetra.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.  

Ny Mpitandrina.

Ny fiangonana Saint-Denis dia miverina misokatra manomboka amin’ny ALAHADY 01 SEPTAMBRA 2019.