ALAHADY 13 NOVAMBRA 2022

Malakia 3:19-20 II Tesaloniana 3:7-12 Lioka 21:5-19

Mitoriteny : Ramatoa RAKOTOMANANA Voahangy, Mpiandry

      1. Toriteny_20221113