Litorjia

ALAHADY 17 MARTSA 2019 ALAHADY FAHAROA AMIN’NY KAREMY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO   Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. (2 Timoty 1 :7)