Litorjia

ALAHADY 26 MAI 2019 ALAHADY FAHA DIMY MANARAKA NY PASKA FANOMANAM-PANAHY ANKATOKY NY FANDRAISANA FETIN’NY RENY   Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. (2 Timoty 1 :7)