Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 22 SEPTAMBRA 2019ALAHADY FAHA XIV MANARAKA NY TRINITE Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.(2 Timoty 1 :7)