Teny karohina: 'Litorjia'

Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 08 DESAMBRA 2019ALAHADY FAHAROA AMIN’NY ADVENTOASA SY FAMPAHEREZANA Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! « … Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo. »  (Romana 12 :11)