Teny karohina: 'Litorjia'

Litorjia alahady manaraka

ALAHADY 21 JOLAY 2019 ALAHADY FAHADIMY MANARAKA NY TRINITE FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO   Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika! … Fa tsy nomen’ Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. (2 Timoty 1 :7)