ALAHADY 10 OKTOBRA 2021

Ohabolana 3:13-20Hebreo 4:12-13Marka 10:17-30

Mitoriteny : Ramatoa RABESANDRATANA Mihoby

      1. Toriteny_20211010