ALAHADY 27 FEBROARY 2022

Ohabolana 10:8-14;19-21I Korintiana 15:54-58Lioka 6.39-45

Mitoriteny : Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin

      1. Toriteny_20220227